Tags: Diaz Bros: Tuyển tập các võ sĩ "Khá Bảnh" của giới MMA

Tuyển tập các võ sĩ

Tuyển tập các võ sĩ "Khá Bảnh" của giới MMA

02/04/2019 12:00

Quậy phá, thô lỗ, cục súc và thô bạo, những tay đấm này chỉ khác Khá Bảnh ở khoản... có thực tài!