Tags: đốt mỡ với dây thừng: Bài tập 10 phút với dây thừng nhất định phải thử

Bài tập 10 phút với dây thừng nhất định phải thử

Bài tập 10 phút với dây thừng nhất định phải thử

24/05/2019 09:54

Dây thừng là một trong những phụ kiện được yêu thích tại các phòng tập hình thể. Các bài tập với dây thừng rất thích hợp cho những ngày tập tay, nhưng vẫn có tác dụng cho nhiều nhóm cơ khác trên cơ thể…