Tags: giai chay da nang internati: Manulife Da Nang International Marathon: Giải chạy có cung đường hấp dẫn nhất Việt Nam

Manulife Da Nang International Marathon: Giải chạy có cung đường hấp dẫn nhất Việt Nam

Manulife Da Nang International Marathon: Giải chạy có cung đường hấp dẫn nhất Việt Nam

13/07/2017 04:21

Giải chạy Manulife Danang International Marathon 2017 rất đặc biệt, đánh dấu mùa thứ 5 giải marathon đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn quốc tế AIMS được tổ chức.