Tags: giáp tấm: Chùy Âu (mace): tử thần trên chiến trường Trung Cổ

Chùy Âu (mace): tử thần trên chiến trường Trung Cổ

Chùy Âu (mace): tử thần trên chiến trường Trung Cổ

17/04/2019 08:00

Những hiệp sĩ mang bộ giáp sáng loáng cùng những thanh kiếm gần như đã trở thành biểu tượng cho những cuộc chiến thời Trung Cổ, bên cạnh đó, loại chùy Âu mace cũng là một trong những tử thần nổi tiếng trên những cuộc chiến tôn giáo thời bấy giờ.