Tags: hợp đồng quảng cáo: Top 10 cầu thủ nhận được nhiều nhất từ các hợp đồng quảng cáo

Top 10 cầu thủ nhận được nhiều nhất từ các hợp đồng quảng cáo

Top 10 cầu thủ nhận được nhiều nhất từ các hợp đồng quảng cáo

05/02/2019 16:00

Ai cũng biết rằng, nhờ vào tên tuổi của mình, các danh thủ NBA có thể kiếm được rất nhiều thông qua các hợp đồng quảng cáo hay gương mặt đại diện.