Tags: Huddersfield Arsenal 0-1: Video: Thắng nhẹ Huddersfield, Arsenal chia tay đẹp HLV Wenger

Video: Thắng nhẹ Huddersfield, Arsenal chia tay đẹp HLV Wenger

Video: Thắng nhẹ Huddersfield, Arsenal chia tay đẹp HLV Wenger

14/05/2018 14:47

Một chiến thắng tối thiểu trước Huddersfield đã giúp Arsenal có buổi chia tay đẹp, trọn vẹn ý nghĩa với HLV Arsene Wenger khép lại 22 năm gắn bó...