Tags: kỷ lục Lý Tiểu Long: Những giai thoại nhảm nhí nhưng nhiều người vẫn tin về Lý Tiểu Long

Những giai thoại nhảm nhí nhưng nhiều người vẫn tin về Lý Tiểu Long

Những giai thoại nhảm nhí nhưng nhiều người vẫn tin về Lý Tiểu Long

13/05/2019 22:20

Lý Tiểu Long là một huyền thoại, nhưng sự thật về ông đang bị chính những người hâm mộ tô vẽ quá nhiều.