Tags: Loh Kean Yew: Chấn động: Huyền thoại cầu lông Lin Dan gục ngã trước tay vợt hạng 125 thế giới

Chấn động: Huyền thoại cầu lông Lin Dan gục ngã trước tay vợt hạng 125 thế giới

Chấn động: Huyền thoại cầu lông Lin Dan gục ngã trước tay vợt hạng 125 thế giới

14/01/2019 14:41

Mới đây, huyền thoại cầu lông Lin Dan đã bất ngờ thất thủ trước tay vợt người Singapore, Loh Kean Yew vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.