Tags: suleiman phan ung thai qua hoang van phuc: Tiền đạo nhập tịch phản ứng HLV vẫn là điểm tựa của Quảng Nam

Tiền đạo nhập tịch phản ứng HLV vẫn là điểm tựa của Quảng Nam

Tiền đạo nhập tịch phản ứng HLV vẫn là điểm tựa của Quảng Nam

07/04/2017 04:11

Dù phản ứng thái quá với HLV Hoàng Văn Phúc sau khi bị thay ra, tiền đạo nhập tịch Suleiman Đại Dương vẫn sẽ là sự lựa chọn khó bỏ qua trên hàng công Quảng Nam.