Tags: tiger woods augusta masters 2018: Sau Augusta Masters 2018, Tiger Woods chứng tỏ vẫn chưa hết thời?

Sau Augusta Masters 2018, Tiger Woods chứng tỏ vẫn chưa hết thời?

Sau Augusta Masters 2018, Tiger Woods chứng tỏ vẫn chưa hết thời?

10/04/2018 14:34

Các tay golf chuyên nghiệp phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gánh nặng tuổi tác. Nhưng bước qua tuổi 40 Tiger Woods cho thấy anh vẫn chưa hết thời!