bmw

Chuyện tiền thưởng một trời một vực đang làm khó các tay vợt trẻ

Chuyện tiền thưởng một trời một vực đang làm khó các tay vợt trẻ

Trong khi các giải Grand Slam tăng mạnh tiền thưởng thì ở những giải đấu thấp hơn, sồ tiền nhận được của mỗi tay vợt sau mỗi cuộc thi đấu gần như không đổi.