Những bài khởi động cơ bản cho người mới tập chơi Tennis (bài 1)

Những bài khởi động cơ bản cho người mới tập chơi Tennis (bài 1)

Trước khi nghĩ đến cú giao bóng hay thực hiện quả trái và phải, người mới tập chơi Tennis cần hiểu rõ và làm tốt những bài khởi động từ cơ bản đến nâng cao.