Giải đấu

Tags: tố chất thân thể

  • 8 yếu tố nào để tạo nên một võ sĩ xuất sắc?
    8 yếu tố nào để tạo nên một võ sĩ xuất sắc?

    Với môn thể thao yêu cầu cực kỳ cao về các tố chất thân thể như võ thuật đối kháng, chỉ chăm chỉ thôi sẽ là chưa đủ. Vậy những yếu tố nào là cần thiết để tạo nên một võ sĩ xuất sắc?