happy new year

Prelims UFC 207: Cựu vương Johny Hendricks thua 3 trận liên tiếp

VideoMMA

Kim Quy

Johny Hendricks vs. Neil Magny

Kết quả: Neil Magny thắng Johny Hendricks bằng tính điểm đồng thuận (29-28, 29-28, 29-28)

Antonio Carlos Junior vs. Marvin Vettori

Kết quả: Antonio Carlos Junior thắng Marvin Vettori bằng tính điểm đồng thuận (29-28, 29-28, 29-28)

Alex Garcia vs. Mike Pyle

Kết quả: Alex Garcia thắng Mike Pyle bằng knockout 3:34 hiệp 1

Niko Price vs. Brandon Thatch

Kết quả: Niko Price thắng Brandon Thatch bằng Submission (arm-triangle choke) 4:30 hiệp 1

Alex Oliveira vs. Tim Means

Kết quả: No Contest do đòn lên gối phạm luật

Kim Quy