Môn thể thao

Tags: Trẻ em chạy bộ: Tại sao trẻ em dưới 15 tuổi không nên chạy cự ly dài 10 km?

Tại sao trẻ em dưới 15 tuổi không nên chạy cự ly dài 10 km?

Tại sao trẻ em dưới 15 tuổi không nên chạy cự ly dài 10 km?

14/04/2018 01:42

Phong trào chạy bộ tại Việt Nam đang ngày càng được nhân rộng, trong đó trẻ em dưới 15 cũng ngày càng được chú ý nhiều hơn.