Môn thể thao

Tags: truyền thông phản ứng về Ronaldo: Truyền thông thế giới “dậy sóng” khi Ronaldo chính thức chuyển đến Juventus

Truyền thông thế giới “dậy sóng” khi Ronaldo chính thức chuyển đến Juventus

Truyền thông thế giới “dậy sóng” khi Ronaldo chính thức chuyển đến Juventus

11/07/2018 06:27

Việc Cristiano Ronaldo chính thức rời Real Madrid chuyển đến Juventus tuy không còn quá bất ngờ những cũng khiến truyền thông thế giới “dậy sóng”.