bmw

Tử vong vì nhiễm trùng do bơi ngay sau khi xăm
Tử vong vì nhiễm trùng do bơi ngay sau khi xăm
Chết vì đi bơi sau khi xăm. Chuyện nghe có vẻ khó tin nhưng bi kịch hi hữu này đã xảy ra đối với nạn nhân 31 tuổi.