Hướng dẫn cách xỏ dây giày khi bàn chân to bè ở phần đầu
Hướng dẫn cách xỏ dây giày khi bàn chân to bè ở phần đầu
Với những người có phần đầu bàn chân to bè hơn bình thường, cách xỏ dây giày như thế nào để có thể chạy thoải mái?