cup chiến thắng

Ngày 'đèn đỏ', phụ nữ có nên chạy bộ không?
Ngày "đèn đỏ", phụ nữ có nên chạy bộ không?
Mỗi khi "đến tháng", phụ nữ luôn cảm thấy bối rối đắn đo khi tập thể dục thể thao. Trong những ngày "đèn đỏ", chị em nên nghỉ hay tiếp tục tập chạy bộ?