cup chiến thắng

3 động tác khởi động 'nóng máy' cùng HLV Ironman Todd Gilmore
3 động tác khởi động "nóng máy" cùng HLV Ironman Todd Gilmore
Để làm nóng cơ thể trong thời gian ngắn, bạn không thể bỏ qua các động tác khởi động nâng cao "khó nhằn" do HLV Ironman Todd Gilmore hướng dẫn.