world cup 2018

Vì cuộc sống giống thể thao (số 1): Từ giáo viên quỳ gối 40 phút đến bản quyền V.League

VideoThể thao khác

Hoàng Anh

Thật tình cờ nhưng không bất ngờ, bản tin "Vì cuộc sống giống thể thao" số đầu tiên lại ra mắt ngay sát ngày 8-3. Vậy nên không việc gì phải thầm thì cả, hãy một lần nữa hô to lời chúc mừng và cả sự biết ơn đối với một nửa đẹp hơn nhưng đôi khi phải chịu thiệt thòi hơn của nhân loại.

Hoàng Anh