Tags: Video highlights Mustapha Haida - Daniel Dawson: Đối đầu nảy lửa ONE Championship: Mustapha Haida - Daniel Dawson

Đối đầu nảy lửa ONE Championship: Mustapha Haida - Daniel Dawson

Đối đầu nảy lửa ONE Championship: Mustapha Haida - Daniel Dawson

06/01/2019 17:31

Trong năm 2018, một trận đấu cực kỳ hấp dẫn đã diễn ra khi Mustapha Haida và Daniel Dawson tham gia vào một trận đấu kickboxing ba ván liên tiếp, kết thúc bằng một knock-out tuyệt đẹp.