Tags: Video Thanh Hóa vs Khánh Hòa: Video Thanh Hóa 2-2 Khánh Hòa (Vòng 6 V.League 2019)

Video Thanh Hóa 2-2 Khánh Hòa (Vòng 6 V.League 2019)

Video Thanh Hóa 2-2 Khánh Hòa (Vòng 6 V.League 2019)

20/04/2019 19:07

Xem lại video Highlights trận Thanh Hóa vs Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2019.