E-Sports

Battlefield 5: Kỹ năng thượng thừa của Sniper số 1 Việt Nam Vi Khoa "Kylin" - Phần 3

20/04/2019 15:00

Battlefield 5 là tựa game rất khó có được một pha headshot với dòng súng bắn tỉa. Tuy nhiên, với Sniper số 1 Việt Nam - Vi Khoa "Kylin" thì điều này hoàn toàn dễ dàng.

Bình luận

Mới nhất