Video

Tú Chinh nói gì khi lập kỷ lục cá nhân mới ở nội dung 100m? - Đại hội TDTT Toàn Quốc 2018

Cardio & Fitness 27/11/2018 20:00
Ở chung kết nội dung 100m nữ tại Đại hội TDTT Toàn quốc 2018, Lê Tú Chinh đã thiết lập kỷ lục mới với thành tích 11 giây 40, kỷ lục cũ của Đại hội là 11 giây 66. Thành tích này cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tú Chinh ở nội dung 100m.
Mới nhất