cup chiến thắng

Lee Nguyễn Story - Phần 1: Cậu bé châu Á đặc biệt
Lee Nguyễn Story - Phần 1: Cậu bé châu Á đặc biệt
Năm 18 tuổi, từ một cậu bé vô danh, Lee Nguyễn trở thành một tài năng đầy hứa hẹn. Đó là một nỗ lực đáng kể của tiền vệ này sau những gì phải trải qua.