Video: Phương 'Vertu' có bàn thắng thứ 10, giúp DTS củng cố ngôi đầu
Video: Phương "Vertu" có bàn thắng thứ 10, giúp DTS củng cố ngôi đầu
Hai pha dứt điểm thành công của Sơn "Muller" và Phương "Vertu" vẫn là quá ít so với những cơ hội mà DTS tạo ra.