bmw

Vasyl Lomechenko chiến thắng dễ dàng, Jason Sosa thả khăn trắng
Vasyl Lomechenko chiến thắng dễ dàng, Jason Sosa thả khăn trắng
Vasyl Lomachenko đã có một trận bảo vệ đai WBO khá dễ dàng khi áp chế đối thủ Jason Sosa trong mọi thời điểm của trận đấu.