Video: Cụ ông 80 tuổi với tuyệt chiêu 'đấm bốc thành... bức họa'
Video: Cụ ông 80 tuổi với tuyệt chiêu "đấm bốc thành... bức họa"
Đấm bốc thì liên quan gì đến hội họa? Ấy thế mà một họa sĩ 80 tuổi đã kết hợp hai lĩnh vực tưởng như hoàn toàn khác biệt này để tạo nên những tác phẩm ấn tượng.