cup chiến thắng

Video: Đá Knockout đối thủ vẫn mất chiến thắng vì đồng hồ chạy sai
Video: Đá Knockout đối thủ vẫn mất chiến thắng vì đồng hồ chạy sai
Sau khi ăn mừng chiến thắng Knockout đầu đời, võ sĩ Ollie Flint ngớ người khi trận đấu của anh bị hủy bỏ kết quả do... cái đồng hồ.