Vì cuộc sống giống thể thao (số 3): 11 phút làm “chuyện ấy” mà vẫn quá ít sao, Mourinho?
Vì cuộc sống giống thể thao (số 3): 11 phút làm “chuyện ấy” mà vẫn quá ít sao, Mourinho?
Có rất nhiều những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong cuộc sống nói chung và trong thể thao nói riêng. Ví dụ như vụ Jose Mourinho lại vừa ngồi vừa chửi.