Môn thể thao

Đặt Quyền Anh và Vịnh Xuân lên bàn cân vật lý

Đã có quá nhiều lời tranh cãi - đôi khi là vô căn cứ - về việc so sánh tính thực chiến và sức mạnh của Quyền Anh và Vịnh Xuân. Vậy nếu đặt lên bàn cân vật lý, khoa học sẽ trả lời như thế nào?
08/09/2018 19:37