bmw

Honda Goldwing 2017 sẵn sàng đến tay khách hàng Việt Nam

Honda Goldwing 2017 sẵn sàng đến tay khách hàng Việt Nam

Vừa đây, phiên bản 2017 của "vua đường trường" Honda Goldwing 2017 đã được một đơn vị nhập khẩu tư nhân của Sài Gòn đưa về và sẵn sàng để đến tay khách hàng.