bmw

Renault: F1 sẽ phải thống nhất về luật động cơ cho năm 2021
Renault: F1 sẽ phải thống nhất về luật động cơ cho năm 2021
Theo ông Cyril Abiteboul - chuyên gia của Renault Sport thì các đội đua F1 sẽ phải đưa ra được một quy định thống nhất về động cơ mới cho 2021 và xa hơn nữa