happy new year

Video: Những câu nói hài hước của các tay đua F1 khi gặp sự cố (P2)
Video: Những câu nói hài hước của các tay đua F1 khi gặp sự cố (P2)
Cùng đếm ngược 10 khoảnh khắc hài hước của các tay đua F1 với những giao tiếp của họ qua radio với đồng đội của mình.