Giải đấu

Tư vấn bạn đường: Đừng quên thay dầu, hạ phanh tay

Tư vấn bạn đường: Đừng quên thay dầu, hạ phanh tay

Dưới đây là hai điều không được quên khi sử dụng ô tô vì nếu quên có thể khiến bạn phải chi cả bộn tiền cho việc sửa chữa.

Xem thêm