cup chiến thắng

Xế siêu sang Rolls-Royce Wraith dạo phố Hà Nội
Xế siêu sang Rolls-Royce Wraith dạo phố Hà Nội
Chiếc xe Rolls-Royce Wraith nổi bật ở một góc phố trung tâm Thủ đô với màu sơn kép: phần thân nâu nhạt và nóc xe màu ghi bạc.