cup chiến thắng

Yoga bia - Xu hướng mới của yoga trong năm 2017?

Yoga bia - Xu hướng mới của yoga trong năm 2017?

Yoga bia đang tạo nên cơn “say” trên toàn thế giới. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thú vui của con người: tập thể dục và... nhậu.