Tags: ADC Pentakill: LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 3

LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 3

LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 3

15/07/2019 15:00

Chiêm ngưỡng những pha Pentakill đầy mẫu mực trong Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 2

LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 2

14/07/2019 14:00

Chiêm ngưỡng những pha Pentakill đầy mẫu mực trong Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 1

LMHT: Những pha pentakill điên rồ - Phần 1

13/07/2019 11:00

Chiêm ngưỡng những pha Pentakill đầy mẫu mực trong Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Những pha Pentakill đầy mẫu mực của game thủ Hàn Quốc - Phần 2

LMHT: Những pha Pentakill đầy mẫu mực của game thủ Hàn Quốc - Phần 2

28/04/2019 13:00

Chiêm ngưỡng những pha Pentakill đầy mẫu mực của game thủ Hàn Quốc trong Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Những pha Pentakill đầy mẫu mực của game thủ Hàn Quốc - Phần 1

LMHT: Những pha Pentakill đầy mẫu mực của game thủ Hàn Quốc - Phần 1

26/04/2019 14:00

Chiêm ngưỡng những pha Pentakill đầy mẫu mực của game thủ Hàn Quốc trong Liên Minh Huyền Thoại.

Liên Minh Huyền Thoại: Top 20 pha Pentakill bắn không trượt phát nào của các Xạ thủ - Phần 3

Liên Minh Huyền Thoại: Top 20 pha Pentakill bắn không trượt phát nào của các Xạ thủ - Phần 3

15/04/2019 15:00

Chiêm ngưỡng 20 pha Pentakill bắn chuẩn xác của các xạ thủ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Liên Minh Huyền Thoại: Top 20 pha Pentakill bắn không trượt phát nào của các Xạ thủ - Phần 2

Liên Minh Huyền Thoại: Top 20 pha Pentakill bắn không trượt phát nào của các Xạ thủ - Phần 2

12/04/2019 19:00

Chiêm ngưỡng 20 pha Pentakill bắn chuẩn xác của các xạ thủ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Liên Minh Huyền Thoại: Top 20 pha Pentakill bắn không trượt phát nào của các Xạ thủ - Phần 1

Liên Minh Huyền Thoại: Top 20 pha Pentakill bắn không trượt phát nào của các Xạ thủ - Phần 1

11/04/2019 16:00

Chiêm ngưỡng 20 pha Pentakill bắn chuẩn xác của các xạ thủ trong Liên Minh Huyền Thoại.