Tags: Jarvan Montage: LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 3

LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 3

LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 3

29/07/2019 16:00

Cùng chiêm ngưỡng với những pha highlights của vị tướng Jarvan IV trong Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 2

LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 2

24/07/2019 14:00

Cùng chiêm ngưỡng với những pha highlights của vị tướng Jarvan IV trong Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 1

LMHT: Hành nát đối thủ với Jarvan 2 triệu thông thạo - Phần 1

23/07/2019 14:00

Cùng chiêm ngưỡng với những pha highlights của vị tướng Jarvan IV trong Liên Minh Huyền Thoại.