Tags: Khabib bị Dana White nắn gân: Đòi treo găng chịu phạt cùng đồng đội, Khabib bị Dana White nắn gân

Đòi treo găng chịu phạt cùng đồng đội, Khabib bị Dana White nắn gân

Đòi treo găng chịu phạt cùng đồng đội, Khabib bị Dana White nắn gân

12/02/2019 07:00

Sau khi bạn mình bị phạt cấm thi đấu một năm, Khabib đã quyết định "nghỉ ngơi" cùng đồng đội của mình. Tuy nhiên, có lẽ Dana White không chấp nhận việc nhà vô địch không thèm bảo vệ đai chăng?