Tags: Ronaldo và Messi cùng nhau về nước: Bị loại khỏi World Cup, kỷ nguyên thống trị "Quả bóng vàng" của Messi và Ronaldo sẽ chấm dứt?

Bị loại khỏi World Cup, kỷ nguyên thống trị

Bị loại khỏi World Cup, kỷ nguyên thống trị "Quả bóng vàng" của Messi và Ronaldo sẽ chấm dứt?

01/07/2018 17:03

Việc cả Ronaldo và Messi đều dừng bước sớm ở World Cup rất có thể đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua giành "Quả bóng vàng" năm nay.