TỪ KHOÁ:

Bóng đá thay đổi cuộc sống

Đội bóng “3 không” khuyết tật ở Huế mang sự đặc biệt đến cả trời Âu

3 năm trước Bóng đá Việt Nam

Không khống chế tuổi tác, không quan tâm dạng khuyết tật, không chú trọng kỹ năng. CLB bóng đá “3 không” chắp cánh cho các em hòa nhập với cuộc sống đời thường.