Từ khóa:

BXH FIFA tháng 7

BXH FIFA tháng 7: Việt Nam tụt hạng, Thái Lan tăng bậc

BXH FIFA tháng 7: Việt Nam tụt hạng, Thái Lan tăng bậc

2 năm trước Đội tuyển Việt Nam

Trên BXH FIFA tháng 7, Việt Nam đã tụt một bậc nhưng vẫn nằm trong Top 100 thế giới còn Thái Lan đang có dấu hiệu khởi sắc.