Tags: hidekichi miyazaki: Điền kinh: 105 tuổi vẫn lập kỷ lục

Điền kinh: 105 tuổi vẫn lập kỷ lục

Điền kinh: 105 tuổi vẫn lập kỷ lục

25/09/2015 22:21

Usain Bolt liệu có sống đến 100 tuổi? Thách thức cho VĐV chạy nhanh nhất thế giới là kỷ lục của cụ ông 105 tuổi người Nhật Bản lập được ở đường chạy 100m tại Kyoto.