Tags: huy hoang thang kim son o noi dung boi 1500m tu do: Video: Huy Hoàng thắng cách biệt Kim Sơn ở nội dung bơi 1.500m tự do

Video: Huy Hoàng thắng cách biệt Kim Sơn ở nội dung bơi 1.500m tự do

Video: Huy Hoàng thắng cách biệt Kim Sơn ở nội dung bơi 1.500m tự do

08/08/2017 18:44

Kình ngư người Quảng Bình cho thấy được sự ổn định đáng kinh ngạc, qua đó cán đích đầu tiên với thành tích 15 phút 22 giây.