Tags: sau thuong vu askren johnson: Sau thương vụ Askren - Johnson, giới hâm mộ MMA sẽ mong chờ điều gì?

Sau thương vụ Askren - Johnson, giới hâm mộ MMA sẽ mong chờ điều gì?

Sau thương vụ Askren - Johnson, giới hâm mộ MMA sẽ mong chờ điều gì?

28/10/2018 16:51

Thương vụ Askren - Johnson giữa UFC và ONE Championship đã thành công tốt đẹp. Thương vụ này cũng sẽ đánh dấu một tương lai mới cho MMA.