Tags: yoga giam can: Bài tập 5 ngày giảm eo thần kỳ cùng Đại sứ Yoga Nguyễn Hiếu

Bài tập 5 ngày giảm eo thần kỳ cùng Đại sứ Yoga Nguyễn Hiếu

Bài tập 5 ngày giảm eo thần kỳ cùng Đại sứ Yoga Nguyễn Hiếu

21/12/2018 17:45

Đại sứ Yoga Việt Nam Nguyễn Hiếu giới thiệu với học viên bài tập Giảm eo thần kỳ trong 5 ngày. Hãy chia tay với đám mỡ thừa đáng ghét, chỉ với những bài tập đơn giản ngay tại nhà…

Tập Yoga không ngủ liên tục 175 giờ, bà mẹ một con thách thức cả thế giới

Tập Yoga không ngủ liên tục 175 giờ, bà mẹ một con thách thức cả thế giới

06/01/2018 14:25

Bà mẹ 1 con vừa lập KLTG khó tin khi tập yoga liên tục không ngủ trong khoảng thời gian 175 giờ đồng hồ.