Tags: video dt campuchia dt malay: Video kết quả AFF Cup 2018: ĐT Campuchia - ĐT Malaysia