Tags: Video NBA mới nhất: Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: New Orleans Pelicans - Golden State Warriors

17/01/2019 13:45

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa New Orleans Pelicans - Golden State Warriors diễn ra vào lúc 10h30 (17/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Golden State Warriors. Tỷ số chung cuộc: New Orleans Pelicans 140-147 Golden State Warriors. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: Houston Rockets - Brooklyn Nets

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: Houston Rockets - Brooklyn Nets

17/01/2019 11:32

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Brooklyn Nets diễn ra vào lúc 08h00 (17/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Brooklyn Nets. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 142-145 Brooklyn Nets. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: Toronto Raptors - Boston Celtics

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 17/01: Toronto Raptors - Boston Celtics

17/01/2019 10:59

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Toronto Raptors - Boston Celtics diễn ra vào lúc 08h00 (17/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Boston Celtics. Tỷ số chung cuộc: Toronto Raptors 108-117 Boston Celtics. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 16/01: Los Angeles Lakers - Chicago Bulls

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 16/01: Los Angeles Lakers - Chicago Bulls

16/01/2019 14:12

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Lakers - Chicago Bulls diễn ra vào lúc 10h30 (16/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Los Angeles Lakers. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Lakers 107-100 Chicago Bulls. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 16/01: Golden State Warriors - Denver Nuggets

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 16/01: Golden State Warriors - Denver Nuggets

16/01/2019 11:51

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Golden State Warriors - Denver Nuggets diễn ra vào lúc 09h00 (16/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Golden State Warriors. Tỷ số chung cuộc: Golden State Warriors 142-111 Denver Nuggets. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 15/01: Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 15/01: Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans

15/01/2019 14:27

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans diễn ra vào lúc 10h30 (15/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về New Orleans Pelicans. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Clippers 117-121 New Orleans Pelicans. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 15/01: Houston Rockets - Memphis Grizzlies

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 15/01: Houston Rockets - Memphis Grizzlies

15/01/2019 11:30

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Memphis Grizzlies diễn ra vào lúc 08h00 (15/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Houston Rockets. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 112-94 Memphis Grizzlies. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 14/01: Toronto Raptors - Washington Wizards

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 14/01: Toronto Raptors - Washington Wizards

14/01/2019 10:38

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Toronto Raptors - Washington Wizards diễn ra vào lúc 01h00 (14/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Toronto Raptors. Tỷ số chung cuộc: Toronto Raptors 140-138 Washington Wizards. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 14/01: Golden State Warriors - Dallas Mavericks

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 14/01: Golden State Warriors - Dallas Mavericks

14/01/2019 10:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Golden State Warriors - Dallas Mavericks diễn ra vào lúc 07h00 (14/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Golden State Warriors. Tỷ số chung cuộc: Golden State Warriors 119-114 Dallas Mavericks. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 14/01: Houston Rockets - Orlando Magic

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 14/01: Houston Rockets - Orlando Magic

14/01/2019 09:24

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Orlando Magic diễn ra vào lúc 06h00 (14/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Orlando Magic. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 109-116 Orlando Magic. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans

13/01/2019 11:33

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans diễn ra vào lúc 08h00 (13/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Minnesota Timberwolves. Tỷ số chung cuộc: Minnesota Timberwolves 110-106 New Orleans Pelicans. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 13/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

13/01/2019 11:00

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs diễn ra vào lúc 08h00 (13/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Oklahoma City Thunder. Tỷ số chung cuộc: Oklahoma City Thunder 122-112 San Antonio Spurs. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Golden State Warriors - Chicago Bulls

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Golden State Warriors - Chicago Bulls

12/01/2019 13:26

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Golden State Warriors - Chicago Bulls diễn ra vào lúc 10h30 (12/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Golden State Warriors. Tỷ số chung cuộc: Golden State Warriors 146-109 Chicago Bulls. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Los Angeles Lakers - Utah Jazz

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Los Angeles Lakers - Utah Jazz

12/01/2019 13:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Lakers - Utah Jazz diễn ra vào lúc 10h00 (12/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Utah Jazz. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Lakers 95-113 Utah Jazz. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Houston Rockets - Cleveland Cavaliers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 12/01: Houston Rockets - Cleveland Cavaliers

12/01/2019 11:36

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Houston Rockets - Cleveland Cavaliers diễn ra vào lúc 08h00 (12/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Houston Rockets. Tỷ số chung cuộc: Houston Rockets 141-113 Cleveland Cavaliers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Sacramento Kings - Detroit Pistons

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Sacramento Kings - Detroit Pistons

11/01/2019 14:29

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Sacramento Kings - Detroit Pistons diễn ra vào lúc 10h00 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Sacramento Kings. Tỷ số chung cuộc: Sacramento Kings 112-102 Detroit Pistons. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs

11/01/2019 14:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs diễn ra vào lúc 09h30 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về San Antonio Spurs. Tỷ số chung cuộc: Oklahoma City Thunder 147-154 San Antonio Spurs. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Denver Nuggets - Los Angeles Clippers

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Denver Nuggets - Los Angeles Clippers

11/01/2019 12:05

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Denver Nuggets - Los Angeles Clippers diễn ra vào lúc 09h00 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Denver Nuggets. Tỷ số chung cuộc: Denver Nuggets 121-100 Los Angeles Clippers. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Boston Celtics - Miami Heat

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 11/01: Boston Celtics - Miami Heat

11/01/2019 09:48

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Boston Celtics - Miami Heat diễn ra vào lúc 07h00 (11/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Miami Heat. Tỷ số chung cuộc: Boston Celtics 99-115 Miami Heat. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Los Angeles Lakers - Detroit Pistons

Video kết quả NBA 2018/19 ngày 10/01: Los Angeles Lakers - Detroit Pistons

10/01/2019 13:56

Video kết quả NBA 2018/19: Trận đấu giữa Los Angeles Lakers - Detroit Pistons diễn ra vào lúc 10h30 (10/01) đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Los Angeles Lakers. Tỷ số chung cuộc: Los Angeles Lakers 113-100 Detroit Pistons. Webthethao.vn cập nhật Video mới nhất về NBA 2018/19.