Tags: anh vien de dang ve nhat vong loai 50m boi buom: Ánh Viên dễ dàng về nhất vòng loại 50m bơi bướm

Ánh Viên dễ dàng về nhất vòng loại 50m bơi bướm

Ánh Viên dễ dàng về nhất vòng loại 50m bơi bướm

07/06/2015 23:23

Với thành tích 27 giây 95, Nguyễn thị Ánh Viên tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của mình so với các đối thủ ở cùng khu vực.