Tags: anh vien lai pha ky luc sea games hoan thanh hattrick hcv: Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games, hoàn thành hattrick HCV

Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games, hoàn thành hattrick HCV

Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games, hoàn thành hattrick HCV

08/06/2015 08:53

Hoàn thành 20m bơi ngửa với thành tích 2 phút 14 giây 12 đã giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games qua đó giúp cô đem về tấm HCV thứ 3 cho đoàn TTVN.