Tags: anh vien tiep tuc ve nhat tai vong loai 200m hon hop nu: Ánh Viên tiếp tục về nhất tại vòng loại 200m hỗn hợp nữ

Ánh Viên tiếp tục về nhất tại vòng loại 200m hỗn hợp nữ

Ánh Viên tiếp tục về nhất tại vòng loại 200m hỗn hợp nữ

07/06/2015 23:27

Nguyễn thị Ánh Viên tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi về nhất tại vòng loại nội dung 200 bơi hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 17 giây 74.