Tags: cafe 24h so 21 v league va an phat cua que ngoc hai: Café 24h số 21: V League và án phạt của Quế Ngọc Hải

Café 24h số 21: V League và án phạt của Quế Ngọc Hải

Café 24h số 21: V League và án phạt của Quế Ngọc Hải

26/09/2015 22:20

Trong số 21 của chương trình ‘Café 24h’ hai nhà báo Đức Hùng và Phan Đăng sẽ đưa ra những góc nhìn thú vị về vụ scandal ‘chém đinh chặt sắt’ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa, bên cạnh đó là dư luận về V League ở những vòng đấu cuối.