Cardio & Fitness

Hình ảnh đẹp cần nhân rộng tại các giải chạy sau dịch COVID-19

14/02/2020 17:32

Khi mà dịch COVID-19 đang hoành hành cũng là lúc các runner thể hiện tinh thần thể thao trong mỗi hành động. 

Bình luận

Mới nhất